Bisekcija/Implementacija CPP

Iz MaFiRaWiki

Uporaba

 1. bisekcija(polje, dolzina_polja, iskano_stevilo);
 2. /*
 3. Dolžina polja je n-1.
 4. Če iskanega števila ni vrne -1, drugače njegov index.
 5. */

Rešitev z zanko

 1. /* Gregor Janezic, FERI */
 2.  
 3. int bisekcija(int polje[], int dolzina, int iskano) {
 4. int i = 0, j = 0;
 5. while(i <= dolzina) {
 6. j = (i + dolzina) / 2;
 7. if(polje[j] < iskano)
 8. i = j + 1;
 9. else
 10. if(polje[j] > iskano)
 11. dolzina = j - 1;
 12. else
 13. return j;
 14. }
 15. return -1;
 16. }

Rešitev z rekurzivno funkcijo

 1. /* Gregor Janezic, FERI */
 2.  
 3. int bisekcija(int polje[], int dolzina, int iskano, int i=0) {
 4. if(i <= dolzina) {
 5. int j = (i + dolzina) / 2;
 6. if(polje[j] < iskano)
 7. return bisekcija(polje, dolzina, iskano, j+1);
 8. else
 9. if(polje[j] > iskano)
 10. return bisekcija(polje, j-1, iskano, i);
 11. else
 12. return j;
 13. } else
 14. return -1;
 15. }
Osebna orodja