Binomsko drevo

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)

Različica od 11:01, 15 maj 2007

Binomsko drevo

Binomsko drevo je rekurzivna podatkovna struktura, kjer velja:

 • koren je najmanjši element v drevesu (urejenost);
 • posamezen element je binomsko drevo B0;
 • binomsko drevo Bk sestoji iz dveh poddreves Bk-1, pri čemer je:
  • manjši od korenov poddreves tudi koren celotnega drevesa in
  • poddrevo z večjim korenom prvi naslednik celotnega drevesa Bk

Rekurzivna definicija binomskega drevesa:
image:RekurzijaBinomskoDrevo.jpg

Primer binomskih dreves:
image:BinomskaDrevesa.jpg

Lastnosti binomskega drevesa

 • koren je najmanjši element v drevesu,
 • koren ima k naslednikov, pri čemer je prvo poddrevo Bk-1, drugi Bk-2 in tako naprej do k-tega, ki je B0 (z indukcijo po k);
 • v drevesu je n = 2k elementov,
 • višina drevesa je k,
 • število vozlišč na globini i je image:BinomskiSimbolBD.jpg (glej primer).

Primer:
image:GlobinaBinomskegaDrevesa.jpg

Osebna orodja