Binomska kopica/Primer unije dveh kopic

Iz MaFiRaWiki

< Binomska kopica(Razlika med različicami)
Različica od 18:01, 16 maj 2007
AleksandraVujasin (Pogovor | prispevki)

← Prejšnja različica
Trenutna različica
AleksandraVujasin (Pogovor | prispevki)

Vrstica 12: Vrstica 12:
'''Psevdo koda:''' '''Psevdo koda:'''
- Binomial-Heap-Union(H1,H2)+ Binomska-Kopica-Unija(H1,H2)
- H := Make-Binomial-Heap()+ H := Naredi-Binomsko-Kopico()
- glava[H] := Binomial-Heap-Merge(H1,H2)+ glava[H] := Binomska-Kopica-Združitev(H1,H2)
if glava[H] = null if glava[H] = null
then return H then return H
Vrstica 39: Vrstica 39:
Binomial-Link(y,z) operacija poveže drevo B<sub>k-1</sub> (ki ima koren y) z drevesom B<sub>k-1</sub> (ki ima koren z), t.j. z postane starš od y. Koren drevesa B<sub>k</sub> postane z. Binomial-Link(y,z) operacija poveže drevo B<sub>k-1</sub> (ki ima koren y) z drevesom B<sub>k-1</sub> (ki ima koren z), t.j. z postane starš od y. Koren drevesa B<sub>k</sub> postane z.
- Binomial-Link(y,z)+ Binomska-Link(y,z)
p[y] := z p[y] := z
desni[y] := levi[z] desni[y] := levi[z]
Vrstica 47: Vrstica 47:
Operacija Binomial-Heap-Merge(H1,H2) pa poveže korene dreves H1 in H2, tako, da stopnja dreves narašča. Operacija Binomial-Heap-Merge(H1,H2) pa poveže korene dreves H1 in H2, tako, da stopnja dreves narašča.
- Binomial-Heap-Merge(H1,H2)+ Binomska-Kopica-Združitev(H1,H2)
a = glava[H1] a = glava[H1]
b = glava[H2] b = glava[H2]

Trenutna različica

image:Unija1.jpg

Slika 1.1 Združili bomo dve binomski kopici H in H'.

image:Unija2.jpg

Slike 1.2 Kopici smo združili tako, da stopnja binomskih dreves od leve proti desni narašča.

image:Unija3.jpg

Slika 1.3 Sedaj nadaljujemo z združevanjem dreves z isto stopnjo. V tem koraku smo združili vozlišči 10 in 11, saj sta oba 0-te stopnje. Manjši postane koren večjega.

image:Unija4.jpg

Slika 1.4 Naslednji drevesi, ki ju združimo sta 5 in 3, saj sta oba 2. stopnje. Večji postane levi sin manjšega.

image:Unija5.jpg

Slika 1.5 Vidimo, da imata drevesi 3 in 8 isto stopnjo, zato združimo še ti dve drevesi, po načelu večji postane levi sin manjšega.
Postopek je končan, saj smo dobili dve drevesi različne stopnje.

Psevdo koda:

 Binomska-Kopica-Unija(H1,H2)
 H := Naredi-Binomsko-Kopico()
 glava[H] := Binomska-Kopica-Združitev(H1,H2)
 if glava[H] = null
  then return H
 prej-x := null
 x := glava[H]
 nasl-x := desni[x]
 while nasl-x ≠ null
   do if (stopnja[x] ≠ stopnja[nasl-x]) or
        (desni[nasl-x] ≠ null
        and stopnja[desni[nasl-x]] = stopnja[x])
      then prej-x := x
        x := nasl-x
      else if ključ[x] <= ključ[nasl-x]
        then desni[x] := desni[nasl-x]
           Binomial-Link(next-x,x)
        else if prej-x = null
            then glava[H] = nasl-x
            else desni[prej-x] := nasl-x
           Binomial-Link(x,nasl-x)
           x := nasl-x
    nasl-x := desni[x]
 return H

Binomial-Link(y,z) operacija poveže drevo Bk-1 (ki ima koren y) z drevesom Bk-1 (ki ima koren z), t.j. z postane starš od y. Koren drevesa Bk postane z.

 Binomska-Link(y,z)
 p[y] := z
 desni[y] := levi[z]
 levi[z] := y
 stopnja[z] := stopnja[z] + 1

Operacija Binomial-Heap-Merge(H1,H2) pa poveže korene dreves H1 in H2, tako, da stopnja dreves narašča.

 Binomska-Kopica-Združitev(H1,H2)
 a = glava[H1]
 b = glava[H2]
 glava[H1] = Min-Stopnja(a, b)
 if glava[H1] = null
  return
 if glava[H1] = b
 then b = a
 a = glava[H1]
 while b ≠ null
  do if desni[a] = null
     then desni[a] = b
       return
     else if stopnja[desni[a]] < stopnja[b]
         then a = desni[a]
         else c = desni[b]
           desni[b] = desni[a]
           desni[a] = b
           a = desni[a]
           b = c
Osebna orodja