Bijektivna preslikava

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)

Različica od 06:31, 12 februar 2006

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

preslikava f:A → B je bijektivna, če je injektivna in surjektivna.

Bijektivna funkcija ima karakteristično lastnost, da je nasprotna relacija pripadajoče funkcijske relacije tudi funkcijska. Z drugimi besedami f-1: B → A je funkcija, če in samo če je f bijekcija. V kategoriji množic so bijekcije natanko izomorfizmi. Funkcija f-1 pa je inverzna funkcija funkcije f.

Glej še

Osebna orodja