Barbara Ikica: (Evolucijska) teorija iger

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Pobliže se bomo spoznali z nekaterimi temeljnimi koncepti in prelomnimi odkritji v teoriji iger. Pri tem se bomo še posebej osredotočili na evolucijsko teorijo iger, ki sta jo razvila John Maynard Smith in George Price in jo leta 1973 predstavila širši javnosti s člankom v reviji Nature. Z vključitvijo evolucijskih procesov v analizo so se odprle številne možnosti za nadaljnje raziskovanje – ne le v matematiki, ampak tudi v vedah, ki se ukvarjajo z ekonomskimi in biološkimi tematikami.

Osebna orodja