Aritmetika (Ocaml)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Števila

OCaml pozna dva tipa števil in sicer celoštevilski int ter realna števila s plavajočo vejico float (Standard IEEE 754). Med njima strogo ločuje in če poiskusimo izvesti kakšno operacijo nad obema se bo OCaml pritožil:

 
# 1 + 1.0;;
Characters 4-7:
  1 + 1.0;;
      ^^^
This expression has type float but is here used with type int

Seveda pa obstajata funkciji za pretvorbo iz enega tipa v drugega in obratno:

 
# float_of_int 1;;
- : float = 1.
# int_of_float 1.6;;
- : int = 1

Opomba: Kot je zgoraj očitno, pretvorba iz float v int vedno zaokroži vrednost navzdol.

Operacije nad števili

Cela števila - int Realna števila - float
  +
-
*
/
mod
  seštevanje
odštevanje ali negacija
množenje
celoštevilsko deljenje
ostanek pri celoštevilskem deljenju
  +.
-.
*.
/.
**
  seštevanje
odštevanje ali negacija
množenje
deljenje
potenciranje


Znaki in stringi

Boolean

Osebna orodja