Alojzij Vadnal

Iz MaFiRaWiki

Oris življenja

Alojzij Vadnal se je rodil 19.11.1910 v Divači. V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo, leta 1930 končal ljubljansko realno gimnazijo in kasneje študiral matematiko in fiziko, diplomiral iz matematike leta 1934. Ob poučevanju matematike in fizike na srednji šoli v Kranju in Ljubljani je še pred vojno doktoriral leta 1939 z disertacijo Različne definicije paralelizma in ukrivljenost prostorov. V povojnem obdobju je leta 1947 postal docent, kasneje redni profesor za gospodarsko matematiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval na filozofski fakulteti na Dunaju (1939-40), na matematično mehanični fakulteti v Leningradu (1946-47), na Carnege institute of technology v Pittsburgu (1960). Aktivno je sodeloval na številnih jugoslovanskih in mednarodnih matematičnih kongresih, bil vodja sekcije za matematično terminologijo DMFA, vodja sekcije za operacijsko raziskovanje pri Zvezi ekonomistov in organizator podiplomskega študija iz operacijskega raziskovanja. Za znanstveno delo je je leta 1969 prejel nagrado B. Kraigherja, 1973 pa sklada B. Kidriča. Odlikovan je bil 1965 z redom zaslug za narod s srebrnimi žarki, 1974 z redom dela z rdečo zastavo in 1980 z redom republike s srebrnim vencem, 1981 pa mu je Univerza v Ljubljani podelila naslov častnega doktorja. Umrl je leta 1987.

Veliko vlogo je imel pri širjenju matematične kulture v takratni mladi slovenski kvantitativni ekonomiji, kjer so vidni sadovi njegovega raziskovalnega dela pri linearnem programiranju in razširitvah; zasnoval je teorijo bilinearnega programiranja in mnogo prispeval k teoriji lokacije, zlasti rešitve nekaterih problemov optimalnosti v zvezi z lokacijo prometnega omrežja na pravokotnih in okroglih gospodarskih poslopjih. Ne smemo zanemariti tudi njegov prispevek k slovenski matematični terminologiji. Bil je med utemeljitelji prve slovenske ekonomske fakultete in sodeloval z Borisom Kidričem pri oblikovanju planskih ekonomskih mehanizmov.

Osebna orodja