Alojzij Vadnal

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 15:10, 28 september 2006
MihelecD (Pogovor | prispevki)

← Prejšnja različica
Različica od 15:12, 28 september 2006
MihelecD (Pogovor | prispevki)

Naslednja različica →
Vrstica 3: Vrstica 3:
Veliko vlogo je imel pri širjenju matematične kulture v takratni mladi slovenski kvantitativni ekonomiji, kjer so vidni sadovi njegovega raziskovalnega dela pri linearnem programiranju in razširitvah; zasnoval je teorijo bilinearnega programiranja in mnogo prispeval k teoriji lokacije, zlasti rešitve nekaterih problemov optimalnosti v zvezi z lokacijo prometnega omrežja na pravokotnih in okroglih gospodarskih poslopjih. Ne smemo zanemariti tudi njegov prispevek k slovenski matematični terminologiji. Bil je med utemeljitelji prve slovenske ekonomske fakultete in sodeloval z Borisom Kidričem pri oblikovanju planskih ekonomskih mehanizmov. Veliko vlogo je imel pri širjenju matematične kulture v takratni mladi slovenski kvantitativni ekonomiji, kjer so vidni sadovi njegovega raziskovalnega dela pri linearnem programiranju in razširitvah; zasnoval je teorijo bilinearnega programiranja in mnogo prispeval k teoriji lokacije, zlasti rešitve nekaterih problemov optimalnosti v zvezi z lokacijo prometnega omrežja na pravokotnih in okroglih gospodarskih poslopjih. Ne smemo zanemariti tudi njegov prispevek k slovenski matematični terminologiji. Bil je med utemeljitelji prve slovenske ekonomske fakultete in sodeloval z Borisom Kidričem pri oblikovanju planskih ekonomskih mehanizmov.
 +
 +== Bibliografija ==
 +
 +=== Knjige ===
 +#Različne definicije paralelizma in ukrivljenost prostorov (doktor. disertacija), Ljubljana 1939.
 +#Nomografska metoda računanja, Ljubljana, DZS 1949.
 +#Višja matematika, Ljubljana, Dekanat agronomske fakultete 1949.
 +#Matematična terminologija: elementarna matematika, Ljubljana, DZS 1953.
 +#Matematični uvod v ekonometrijo, Ljubljana, Klub dipl. ekonomistov 1955.
 +#Gospodarska matematika, Ljubljana, Ekonom. oddelek Pravno-ekonomske fakultete 1956.
 +#Elementarni uvod v verjetnostni račun, Ljubljana, Mladinska knjiga 1959.
 +#Linearno programiranje, Ljubljana, Univerzitetna založba 1961.
 +#Matrični račun za ekonomiste, Ljubljana, Univerzitetna založba 1961.
 +#Zaporedja in funkcije, Ljubljana, DZS 1962.
 +#Elementarni uvod v linearno programiranje, Ljubljana, DZS 1963.
 +#Matematika za četrti razred gimnazije, Ljubljana, DZS 1964.
 +#Funkcije, Ljubljana, Mladinska knjiga 1965.
 +#Funkcije 2 (soavtor Lebedinec Franc), Ljubljana, Mladinska knjiga 1970.
 +#Uvod v matematiko za ekonomiste, Ljubljana, DZS 1970.
 +#Rešeni problemi linearnega prrogramiranja, Ljubljana, Mladinska knjiga 1971.
 +#Višja matematika za ekonomiste. Del 1-infinitenzimalni račun. Del 2-verjetnostni račun., Ljubljana, Ekonomska fakultete 1972.
 +#Linearno programiranje: teorija i upotreba u privredi, Zagreb, Informattor 1972.
 +#Diskretno dinamično programiranje, Ljubljana, DZS 1976.
 +#Osnove diferenčega računa, Ljubljana, DZS 1979.
 +#Primjena matematičnih metoda v ekonomiji, Zagreb, Informator 1980.
 +#Prevedel in priredil leksikon : Matematika, Ljubljana, Cankarjeva založba 1980.
 +
 +=== Razprave in članki ===

Različica od 15:12, 28 september 2006

Vsebina

Oris življenja

Alojzij Vadnal se je rodil 19.11.1910 v Divači. V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo, leta 1930 končal ljubljansko realno gimnazijo in kasneje študiral matematiko in fiziko, diplomiral iz matematike leta 1934. Ob poučevanju matematike in fizike na srednji šoli v Kranju in Ljubljani je še pred vojno doktoriral leta 1939 z disertacijo Različne definicije paralelizma in ukrivljenost prostorov. V povojnem obdobju je leta 1947 postal docent, kasneje redni profesor za gospodarsko matematiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval na filozofski fakulteti na Dunaju (1939-40), na matematično mehanični fakulteti v Leningradu (1946-47), na Carnege institute of technology v Pittsburgu (1960). Aktivno je sodeloval na številnih jugoslovanskih in mednarodnih matematičnih kongresih, bil vodja sekcije za matematično terminologijo DMFA, vodja sekcije za operacijsko raziskovanje pri Zvezi ekonomistov in organizator podiplomskega študija iz operacijskega raziskovanja. Za znanstveno delo je je leta 1969 prejel nagrado B. Kraigherja, 1973 pa sklada B. Kidriča. Odlikovan je bil 1965 z redom zaslug za narod s srebrnimi žarki, 1974 z redom dela z rdečo zastavo in 1980 z redom republike s srebrnim vencem, 1981 pa mu je Univerza v Ljubljani podelila naslov častnega doktorja. Umrl je leta 1987.

Veliko vlogo je imel pri širjenju matematične kulture v takratni mladi slovenski kvantitativni ekonomiji, kjer so vidni sadovi njegovega raziskovalnega dela pri linearnem programiranju in razširitvah; zasnoval je teorijo bilinearnega programiranja in mnogo prispeval k teoriji lokacije, zlasti rešitve nekaterih problemov optimalnosti v zvezi z lokacijo prometnega omrežja na pravokotnih in okroglih gospodarskih poslopjih. Ne smemo zanemariti tudi njegov prispevek k slovenski matematični terminologiji. Bil je med utemeljitelji prve slovenske ekonomske fakultete in sodeloval z Borisom Kidričem pri oblikovanju planskih ekonomskih mehanizmov.

Bibliografija

Knjige

 1. Različne definicije paralelizma in ukrivljenost prostorov (doktor. disertacija), Ljubljana 1939.
 2. Nomografska metoda računanja, Ljubljana, DZS 1949.
 3. Višja matematika, Ljubljana, Dekanat agronomske fakultete 1949.
 4. Matematična terminologija: elementarna matematika, Ljubljana, DZS 1953.
 5. Matematični uvod v ekonometrijo, Ljubljana, Klub dipl. ekonomistov 1955.
 6. Gospodarska matematika, Ljubljana, Ekonom. oddelek Pravno-ekonomske fakultete 1956.
 7. Elementarni uvod v verjetnostni račun, Ljubljana, Mladinska knjiga 1959.
 8. Linearno programiranje, Ljubljana, Univerzitetna založba 1961.
 9. Matrični račun za ekonomiste, Ljubljana, Univerzitetna založba 1961.
 10. Zaporedja in funkcije, Ljubljana, DZS 1962.
 11. Elementarni uvod v linearno programiranje, Ljubljana, DZS 1963.
 12. Matematika za četrti razred gimnazije, Ljubljana, DZS 1964.
 13. Funkcije, Ljubljana, Mladinska knjiga 1965.
 14. Funkcije 2 (soavtor Lebedinec Franc), Ljubljana, Mladinska knjiga 1970.
 15. Uvod v matematiko za ekonomiste, Ljubljana, DZS 1970.
 16. Rešeni problemi linearnega prrogramiranja, Ljubljana, Mladinska knjiga 1971.
 17. Višja matematika za ekonomiste. Del 1-infinitenzimalni račun. Del 2-verjetnostni račun., Ljubljana, Ekonomska fakultete 1972.
 18. Linearno programiranje: teorija i upotreba u privredi, Zagreb, Informattor 1972.
 19. Diskretno dinamično programiranje, Ljubljana, DZS 1976.
 20. Osnove diferenčega računa, Ljubljana, DZS 1979.
 21. Primjena matematičnih metoda v ekonomiji, Zagreb, Informator 1980.
 22. Prevedel in priredil leksikon : Matematika, Ljubljana, Cankarjeva založba 1980.

Razprave in članki

Osebna orodja