Algoritem

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)

Različica od 22:33, 30 november 2005

je končno zaporedje ukazov (program), ki se pri danih vhodnih podatkih (naloga) izvajajo v skladu s točno določenimi pravili.

Velja:

Algoritem ima podatke: množica podatkov je lahko tudi prazna. Podatku rečemo tudi naloga, množici podatkov pa problem. Algoritem vrne rezultat: vrne vsaj eno izračunano vrednost, lahko kaj stori... Rezultat je rešitev naloge. Algoritem se vedno konča; končati se mora pri vseh možnih naborih vhodnih podatkov. Algoritem je ponovljiv. Pri enakih podatkih vrne enake rezultate. Algoritem je mogoče izvesti. To lahko naredimo tudi brez računalnika, s svinčnikom in papirjem. Stroj, na katerem izvajamo algoritem je običajno standardni računski stroj. To pomeni, da je po moči ekvivalenten Turingovem stroju. Zgledi:

Evklidov algoritem Reševanje sistema n linearnih enačb Ax=b (A obrnljiva kvadratna matrika reda n, b znani vektor, x iskana rešitev) z Gaussovim algoritmom. Primov algoritem za iskanje najcenejšega vpetega drevesa v omrežju Običajna funkcija v Mathematici realizira algoritem. ...

Osebna orodja