Aleksander Simonič: Kratka zgodovina sferne trigonometrije

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na predavanju si bomo ogledali nekatere mejnike v razvoju sferne trigonometrije. Začeli bomo s starogrškimi in arabskimi metodami, ki so bile v veliki meri razvite za potrebe astronomije. Nadaljevali bomo z Napierjevim pristopom iz 17. stoletja, ki je sferno trigonometrijo osvobodil astronomskega pridiha in ji dal današnjo obliko. Pogledali si bomo tudi inovativen pristop G. Cesara iz leta 1905, ki sloni na kristalografiji.

Osebna orodja