Aleksander Simonič: Euler in funkcijska enačba Riemannove funkcije zeta

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Euler je leta 1749 med intenzivnim iskanjem zaključene oblike za Zeta[3] odkril funkcijsko enačbo funkcije zeta, torej kar 110 let pred Riemannom. Eulerjeva izpeljava temelji na Abelovi metodi sumacije divergentnih vrst. Na seminarju si bomo ogledali Eulerjevo manipuliranje z divergentnimi vrstami ter njegovo izpeljavo funkcijske enačbe.

Osebna orodja