ANSIC

Iz MaFiRaWiki

V programskem jeziku ANSI C kličemo generator s funkcijo rand().

Njegova oblika je:

LCG(231, 1103515245, 12345, 12345)
Osebna orodja