Šifriranje datoteke (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Uporabniki OS Windows XP profesional (home edition ne omogoča šifriranja, ki imajo NTFS datotečni sistem, lahko s pomočjo šifrirnega datotečnega sistema EFS (Encypting File System), datoteke in mape šifrirajo.

Šifriranje nam omogoči zaščito datotek tako, da jih lahko odpira le uporabnik, ki je datoteke šifrariral. Tudi administratorju je dostop do teh datotek onemogočen.

Šifriranje lahko izvedemo na posamezni datoteki ali mapi.

Omejitev se pojavi le na mapah s sistemskim atibutom in na mapah, ki se nahajajo na c:\Windows.

Kadar izvajamo šifriranje na posamezni datoteki, nas sistem opozori, da je priporočljivo, da izvedemo šifriranje na datoteki in na mapi v kateri se datoteka nahaja. če šifriramo samo datoteko, se lahko zgodi, da jo dešifriramo ne da bi se tega zavedali. Nekatere aplikacije shranijo kopije datotek in jih nadosmestijo z originalom in tako se šifriranje izgubi. Kadar je šifrirana mapa, se vsi dokumenti v njej samodejno šifrirajo.

Šifriranje izvedemo tako, da kliknemo z desno tipko na mapo ali datoteko/Lastnosti/Splošno/Dodatno. Odpre se nam novo okno v katerem okljukamo "Zaščiti podatke s šifriranjem vsebine".

Če smo šifriranje izvedli uspešno se nam imena dokumentov obarvajo zelene barve.

Šifrirane dokumente lahko odpira samo uporabnik, ki jih je šifriral. Kljub temu pa se lahko dodeli tudi drugim uporabniko, pravico dostopa do dokumentov. Uporabnike določimo v istem oknu kot smo šifrirali dokumente, le da izberemo možnost "podrobnosti" in določimo uporabnike, ki imajo pravico dostopa do dokumenta ali mape.

Osebna orodja