Slučajna spremenljivka

Iz MaFiRaWiki

Slučajna spremenljivka je preslikava iz prostora dogodkov v realna števila.

Poznamo:

  • diskretne slučajne spremenljivke, to so take, katerih zaloga vrednosti je končna ali kvečjemu števna množica

Primer: Met kocke. Preslikava X: {1,2,3,4,5,6} ---> {0,1}, ki sodemu številu pik priredi vrednost 1, lihemu številu pik pa vrednost 0 je diskretna slučajna spremenljivka. Inverzni sliki X-1(0) = {1,3,5} in X-1(1) = {2,4,6} sta dogodka.

Glej tudi

Osebna orodja