Zlati grafi(Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Zlati grafi

Tomaž Pisanski, IMFM

Torek, 2. 3. 2010 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Graf je zlat, če ima lastno vrednost HOMO enako 1/fi = fi - 1, pri čemer je fi razmerje zlatega reza. Prikazali bomo razloge, ki so nas privedli do obravnave zlatih grafov. Predavanje je nastalo na osnovi raziskav, pri kateri sodelujeta Patrick Fowler in Gašper Jaklič.

Vabljeni!

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja