Zlatan Magajna: Dokazovanje v šolski geometriji - nekoč, danes, jutri

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Vloga dokaza v šolski matematiki se razlikuje od tistega v profesionalni matematiki. Geometrija je dolgo veljala za najprimernejše področje za učenje dokazovanja, a pouk geometrije se v zadnjih 200 letih močno spreminjal. Na dokaze in dokazovanje v šolski geometriji bomo zato pogledali z vidika spreminjajočih pogledov na matematično znanje v preteklosti in izzivi, ki jih prinašajo socialni in tehnološki trendi bližnje prihodnosti.

Osebna orodja