Zgradba programa

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka LidijaSterk.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Zgradba programa

Vsebina


Program, napisan v programskem jeziku Java, je sestavljen iz definicij enega ali več razredov. Podrobnosti o razredih trenutno niso pomembne, omenimo samo naslednje:

  • Razred je zaključen del programa, ki vsebuje podatke in metode,
  • Razred je lahko javen, privaten ali zaščiten,
  • Razred mora imeti svoje ime.


Prazen javen razred z imenom Razred bi definirali takole:


public class Razred
{
}


Definicije razredov zapišemo na eno ali več datotek s končnico java. Pri tem so pomembne tudi male in velike črke. Definicijo javnega razreda z imenom Razred moramo torej shraniti na datoteko z imenom Razred.java.

Ime razreda je lahko sestavljeno iz poljubnih črk, števk in nekaterih posebnih znakov, pri čemer prvi znak ne sme biti števka. Priporočljivo je, da ime razreda nakazuje, čemu je ta razred namenjen (kaj naj bi program počel). Ime razreda običajno pričnemo z veliko začetnico, če pa je sestavljeno iz več besed, jih napišemo skupaj (ime ne sme vsebovati presledka) in vsako besedo pričnemo z veliko začetnico.


Glej tudi

Osebna orodja