Zemljevidi konfiguracij (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Zemljevidi konfiguracij (Maps of configurations)

Jurij Kovič


Torek, 22. maj 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Definirali bomo zemljevide in grafe praporov geometrijskih konfiguracij in z njihovo pomočjo obravnavali problem določitve vseh kombinatorično različnih geometrijskih reprezentacij Pappusove konfiguracije. Predstavljena metoda je uporabna tudi za druge konfiguracije.


Abstract: We define maps and flag graphs of configurations and discuss the problem of finding all combinatorially different geometrical representations of the Pappus configuration. The presented method can be used also for other configurations.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja