Zaporedje (programiranje)

Iz MaFiRaWiki

Zaporedje stavkov oziroma ukazov je osnovna delitev programa na dele. Običajno se program izvaja tako, da se izvajajo stavki v določenem zaporedju. Stavke med seboj ločimo z ločili, ki so odvisni od izbranega programskega jezika. Tako ločilo v Pascalu je podpičje, npr.:

A;B;C;D

je zaporedje stavkov A, B, C in D.

Prvi programski jeziki so za ločilo uporabljali le prehod v nove vrsto (npr. Fortran).

Nekateri programski jeziki za ločilo priznavajo le eden ali več zaporednih presledkov ali prehod v novo vrsto. Pri takih jezikih je vsak konec stavka določen že s samo sintakso. Tak jezik je npr. Logo.

Osebna orodja