Zanka while

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka Urska Berce.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


Včasih želimo v programu kake ukaze ponavljati, dokler je izpolnjen dani pogoj. To naredimo z zanko.

Zanka while

Zanka while ima naslednjo obliko:

  1. while (p) {
  2. A;
  3. }
To pomeni: "če je izpolnjen pogoj p, izvedi ukaze A, nato ponovi zanko."
Osebna orodja