Zanka for

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka UrskaBerce.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Zanka for se pogosto uporablja v zvezi s tabelami.

  1. for (int i = 0; i < N; i = i + 1) {
  2. (tu nekaj naredimo)
  3. }

Ideja je v tem, da je zanka for (v nekaterih primerih) bolj čitljiva kot pa zanka while, saj so vsi ukazi v zvezi s števcem i zbrani na enem mestu na začetku zanke. Splošna oblika zanke for je:

  1. for (A; p; B) {
  2. C;
  3. }

To preberemo takole: "Izvedi ukaz A. Dokler je pogoj p enak true ponavljaj: izvedi C in nato še B".

Osebna orodja