Zagon (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Zagon Windows XP Professional

Računalnik, v katerem je nameščen Windows XP Professional, je po vklopu hitreje pripravljen za delo, kot smo bili vajeni prej.

Ko pritisnete gumb za vklop, izvede računalnik več korakov, kot so inicializacija BIOS-a, nalaganje operacijskega sistema, inicializacija naprav in prikaz pogovornega okna za vnos gesla za prijavo. Windows XP ta postopek pospeši, tako da je računalnik v mnogih primerih lahko pripravljen za delo že po 30 sekundah.

Windows XP skrajša postopek zagona na več načinov:

  • s tehnologijo, imenovano "vnaprejšnje branje", ki večji del operacijskega sistema naloži hkrati, ko se inicializirajo naprave;
  • s preurejanjem kode in podatkov, potrebnih za zagon sistema; potem ko računalnik nekajkrat zaženete z isto strojno in programsko opremo, Windows XP premakne datoteke, potrebne za zagon, na mesto na trdem disku, kjer je dostop do njih najučinkovitejši;
  • s preprečevanjem nepotrebnih zakasnitev, ki se lahko pojavijo pri prijavi v omrežje.

Slabo napisani gonilnik strojne opreme lahko znatno upočasni zagon računalnika, zato Microsoft sodeluje s številnimi proizvajalci naprav pri optimiranju gonilnikov.

Takoj po zagonu računalnika se najprej izvede POST (Power On Self Test) rutina. POST preveri koliko pomnilnika je na voljo in ali so prisotne vse naprave potrebne za zagon operacijskega sistema (npr. tipkovnica).

Takoj po tej rutini BIOS v računalniku poišče zagonski disk. To je lahko trdi disk, disketa, CD-ROM - odvisno od nastavitev v BIOS-u. Na tem mestu bomo privzeli, da se operacijski sistem nahaja na trdem disku, zato se najprej prebere prvi sektor diska, ki vsebuje Master Boot Record in tabelo particij (Partition Table).

BIOS nato preda nadzor MB zapisu. Koda v njem preišče tabelo particij. Ko najde sistemsko particijo, naloži njen prvi sektor (sektor O) v pomnilnik in ga izvede. Prvi sektor običajno vsebuje ti. Partition Boot Sector (zagonski sektor particije), ki skrbi za pravilen zagon operacijskega sistema.

Master Boot Record je običajno neodvisen od operacijskega sistema. Vsi Microsoftovi operacijski sistemi uporabljajo enak MBR. Razlikujejo pa se v Partition Boot sektorju, ki je odvisen od operacijskega sistema in datotečnega sistema. Ta sektor mora poznati datotečni sistem v tolikšni meri, da poišče datoteke potrebne za zagon in jih naloži v pomnilnik.

Pri zagonu Windows XP mora poiskati datoteko NTLDR. NTLDR (NT Boat Loader) nato prevzame nadzor nad zagonom operacijskega sistema. Ko se NTLDR izvede, preklopi procesor v 32-bitni flat pomnilniški način.

Ob zagonu računalnika deluje procesor v realnem režimu, ker pa je NTLDR 32-bitni program mora procesor preklopiti v ustrezen pomnilniški režim. NTLDR naloži tudi poseben mini datotečni sistem, ki vsebuje nekaj kode za dostop do FAT in NTFS particij, na katerih se nahajajo datoteke potrebne za zagon Windows NT.

Prva datoteka, ki jo naloži je BOOT.INI. V njej se nahajajo zapisi nameščenih operacijskih sistemov. Po njenem branju se na zaslonu pojavi t.i. boot loader zaslon, na katerem lahko uporabnik izbere operacijski sistem, ki ga želi naložiti.

Če uporabnik izbere Windows XP se v pomnilnik naloži datoteka Ntdetect.com, ki zbere informacije o nameščeni strojni opremi v računalniku. Na koncu NTLDR naloži še datoteko ntoskrnl.exe in ji preda nadzor.

Kadar imamo na disku razen Windows XP nameščen še kakšen drug operacijski sistem, lahko tega zaženemo z ustrezno izbiro na boat loader zaslonu. Partition Boot Sector tega operacijskega sistema se nahaja v datoteki bootsect.dos. Če izberete drug operacijski sistem (in ne Windows XP) NTLDR naloži zagonski sektor iz datoteke bootsect.dos in ji preda nadzor nad zagonom.

Osebna orodja