Zagar, Emil, Kolokvij december 2018

Iz MaFiRaWiki

Poleg daljic so krožni loki eden od temeljnih geometrijskih objektov, ki se jih pogosto uporablja pri apoksimaciji ravninskih krivulj. Znano je, da krožnega loka ne moremo eksaktno predstaviti v polinomski obliki, zato je dobra aproksimacija s polinomsko krivuljo pomemben izziv računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja (ang. Computer Aide Geometric Design ali na kratko CAGD). Na kolokviju bom opisal nekaj pristopov k reševanju tega problema in predstavil rezultate, do katerih smo prišli skupaj z nekaterimi kolegi z Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko ter z Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

Osebna orodja