Xcopy (Windows)

Iz MaFiRaWiki

To je ukaz za kopiranje map (z izjemo skritih map in sistemskih datotek) in seznamov, vključno z njihovimi podseznami.

S pomočjo tega ukaza torej lahko kopiramo vse datoteke seznama, vključujoč datoteke, ki se nahajajo v podseznamih tega seznama.

Sintaksa

XCOPY kaj [kam] [/Y|/-Y] [/A|/M] [/D:Datum] [/P] [/S] [/E] [/V] [/W]

Parametri

KAJ

Opis poti in ime datotek, ki jih želimo kopirati. KAJ mora vsebovati bodisi oznako pogona ali pot.

KAM

Parameter vsebuje informacijo, kam želimo datoteka shraniti. Cilj lahko navedemo z navedbo pogona in dvopičja, seznama, imenom datoteke ali pa s kombinacijo teh. Če ne navedemo cilja, se datoteke prekopirajo v trenutno mapo.

Opcije

  • /Y

Obstoječe istoimenske datoteke naj se kopirajo brez predhodne potrditve (Brezpogojno kopiraj!). V primeru, da datoteka z istim imenom na tem mestu že obstaja, XCOPY vpraša, če želimo obstoječo datoteko zamenjati.

  • /-Y

Ukaz nas vedno opozori, da bomo prepisali obstoječo datoteko.

  • /A

Kopira le datoteke z arhivskim atributom.

  • /M

Kopira le datoteke z arhivskim atributom. /A kopira prepiše takšne datoteke iz enega mesta na drugo, /M pa povzroči poleg tega, da se lastnost „arhivsko“ deaktivira.

  • /D:Datum

Kopira le datoteke, ki so bile spremenjene na določen datum oz. po določenem datumu.

  • /P

Potrditi je potrebno vsako ciljno datoteko, ki se ustvari.

  • /S

Kopira mape in podmape, v kolikor niso prazne. Če ta opcija ni navedena, deluje XCOPY samo za mape.

  • /E

Kopira vse podsezname, tudi če so prazni. To opcijo moramo uporabljati skupaj z opcijo /S.

  • /V

Skrbi za to, da se vsaka datoteka preveri, medtem ko se prepiše v ciljno datoteko. S tem zagotovimo, da sta izvorna in ciljna datoteka identični.

  • /W

Skrbi za to, da XCOPY prikaže naslednje opozorilo in šele potem – ko ustrezno reagiramo - prične s kopiranjem: „Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici, da se kopiranje prične.“

Osebna orodja