Word (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

 1. Naloga: Kako v programu Microsoft Word zapisati formulo in vstaviti simbole?
 2. Viri:
  1. Vstavljanje enačbe. Povezava: [[1]]
  2. Vstavljanje matematičnih simbolov. Povezava:[[2]]
 3. Predavatelj, avtor: Martina Nemec
 4. Seminar: 23.5.2011
 5. Predstavitev:media:Martina.nemec.KOM1.pdf
 6. Seminarska naloga:media:Martina.nemec.KOM.pdf
 7. Povezava do kviznih vprašanj na spletni učilnici : [[3]]
 8. Kvizna vprašanja:
  1. V katerem zavihku najdemo ukaz Eqation?
   1. View
   2. Home
   3. Insert
   4. References
  2. V katerem zavihku najdemo simbole?
   1. Tools(orodja)
   2. Symbols
   3. Structures
  3. Kateri ukaz nam omogoča da med formulami pišemo normalen tekst?
   1. Normal Text
   2. Integral
   3. Function
  4. Ali lahko formule shranimo v word?
   1. Ne
   2. Da
   3. Ne vem
  5. V katerem razdelku najdemo možnosti za pisanje ulomkov?
   1. Fraction
   2. Matrix
   3. Operator
Osebna orodja