Windows (Janez Testen)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Naslov: Ustvarjanje Forward Lookup Zone v DNS pred namestitvijo Active Directory na Windows 2003

Prikazali bomo, kako se ustvari novo Lookup Zono v DNS na Windows 2003 kot predpripravo za namestitev Active Directory.

Snemalna knjiga

 • Smo na namizju Windows 2003 strežnika, vsi programi (okna) so zaprti.
 • SPOROČILO: Zaženimo administrativno orodje za konfiguracijo DNS. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • Izberemo Start | Administrative Tools | DNS. Odpremo drevo.
 • odpre se program
 • SPOROČILO: Odprimo drevo. [Naprej, kazalec na drevo]
 • SPOROČILO: 'Forward Lookup Zone' je del DNS, ki pretvarja imena v IP številke. [gumb Naprej, kazalec oblačka kaže na vejo Forward Lookup Zones]
 • SPOROČILO: 'Reverse Lookup Zone' je del DNS, ki pretvarja IP številke v imena.
 • SPOROČILO: Ustvarimo najprej novo 'Forward Lookup Zono'. Z desno tipko kliknemo na mapo. [Naprej, kazalec na mapo]
 • odpre se priročni menu
 • SPOROČILO: Izberemo 'New zone'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • Odpre se okno čarovnika
 • SPOROČILO: V pozdravnem oknu čarovnika izberemo 'Next'. [Naprej, kazalec na gumb Next]
 • smo v drugem oknu čarovnika.
 • SPOROČILO: Naredili bomo primarno lookup zono. Izberemo 'Primary zone'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • SPOROČILO: Kliknemo 'Next'. [2 sekunde pavze]
 • gremo v naslednje okno čarovnika
 • SPOROČILO: Izbirimo ime za zono. Naj bo ime zone 'UCILNICA'. Takšno bo kasneje tudi ime domene, če bomo vzpostavili 'Active Directory'. [Naprej, kazalec na vnosno polje]
 • natipkamo ime zone v vnosno polje.
 • SPOROČILO: Imenu zone damo še podaljšek '.local'. [Naprej, kazalec na konec vnosa]
 • dotipkamo še .local
 • SPOROČILO: Kliknemo 'Next'. [2 sekundi]
 • smo v naslednjem oknu čarovnika
 • SPOROČILO: Program nas vpraša po imenu datoteke s podatki o DNS. Sprejmemo predlagano ime (npr. oblike: ime zone+.dns). [Naprej, kazalec na predlagano ime datoteke]
 • SPOROČILO: Kliknemo 'Next'. [3 sekunde, kazalec na gumb Next]
 • smo v naslednjem oknu čarovnika
 • SPOROČILO: V tem oknu izberemo način vpisa v zono. [Naprej]
 • SPOROČILO: Dinamični zapisi v DNS so avtomatični zapisi, ki se ustvarijo, ko nek računalnik sprejme DNS strežnik za svojega. Takrat se v DNS ustvari zapis o imenu in številki v ustrezni obliki.
 • SPOROČILO: Imamo tri možnosti. Prva je možna le, če je DNS integriran z Active Directory in omogoča zapise le od računalnikov v domeni (secure). [Naprej, kazalec na izbiro]
 • SPOROČILO: Druga možnost omogoča ustvarjanje zapisov za vse računalnike ne glede ali so vključeni v morebitno domeno ali ne. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • SPOROČILO: Tretja možnost prepoveduje ustvarjanje zapisov. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • SPOROČILO: Če ne bi imeli namena kmalu namestiti 'Active Directory', bi izbrali ponujeno možnost (onemogočeni dinamični zapisi). [Naprej, kazalec na izbiro]
 • SPOROČILO: Če pa nameravamo kmalu za tem izvesti integracijo z 'Active Directory') izbremo 'Allow both nonsecure and secure dynamic updates'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • SPOROČILO: Kliknemo 'Next'. [3 sekuned, kazalec na gumb Next]
 • gremo v naslednje okno čarovnika
 • SPOROČILO: V zadnjem oknu preverimo povzetek nastavitev. [Naprej]
 • SPOROČILO: Če z izpisanim nismo zadovoljni, pritisnemo 'Back' in popravimo nastavitve. [Naprej, kazalec na gumb Back]
 • SPOROČILO: Če smo z nastavitvami zadovoljni, pritisnemo gumb 'Finish'. [Naprej, kazalec na gumb]
 • Razpremo drevo, in gremo na vsebino zone
 • SPOROČILO: Nova zona je ustvarjena.
 • KONEC

Kvizna vprašanja

 • Kaj sta osnovni nalogi DNS sistema?
  • Pretvarjanje MAC stevilk v IP številke in pretvarjanje IP številk v imena. [Nepravilno| odziv: Napačno! V DNS nimamo opravka z MAC številkami]
  • Pretvarjanje IP številk v imena in obratno. [odziv: Pravilno!]
  • Dodeljevanje IP številk in vodenje evidence dodeljenih IP številk. [odziv: Napačno! Najbrž ste DNS zamenjali z DHCP.]
  • Pretvarjanje IP številk iz IPv4 v IPv6. [odziv: Nepravilno! Pravilen odgovor je povezan z imeni in IP številkami.]
 • Kakšna je vloga Forward Lookup Zone?
  • Pretvarjanje imen v IP številke. [odziv: Pravilno!]
  • Vpogled v DNS s sprednje strani. [odziv: Napačno! Ne sklepajte napamet kar iz imena.]
  • Omogoča nam vpogled v DNS. [odziv: Napačno! Še enkrat si oglejte animacijo.]
  • Pretvarja IP številke v imena. [odziv: Napačno! Verjetno ste pomešali Forward in Reverse Lookup Zone.]
 • Če se med kreiranjem Forward Lookup Zone zmotimo, naredimo naslednje:
  • Ponovno namestimo Windows 2003 server. Seveda moramo pri tem še enkrat formatirati disk. [odziv: Napačno! Mar ni to precej drastičen ukrep?!]
  • Pritisnemo gumb Back in popravimo nastavitev. Nastavitve na koncu odobrimo z gumbom Finish, če se strinjamo z izpisom v povzetku. [odziv: Pravilno!]
  • Pritisnemo gumb Cancel in zaženemo konfiguracijo DNS od začetka. [odziv: Napačno! No, načeloma bi šlo tudi tako. A dovolj bi bilo, če bi uporabili gumb Back.]
  • Pokličemo Microsoft Support Service. [Nezadovoljivo! Sicer bi to lahko res storili, toda vaš odgovor se bo interpretiral, kot da na vprašanje ne znate odgovoriti pravilno.]
Osebna orodja