Windows (Anita Peršuh)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Naslov: Nastavitev gostujočih profilov uporabnikom


Ucenec4 že ima nastavljeno svoje delovno področje shranjeno na strežniku v mapi \\Win2k3R2EE\users\ucenci\ucenec4. Delovno področje vidi kot omrežni disk U:

Prikazali bomo nastavitev delovnega področja za uporabnika in nato prijavo urporabnika v Win XP.

Snemalna knjiga

 • Smo na namizju Windows 2003 strežnika, vsi programi (okna) so zaprti.
 • SPOROČILO: Nastavitev gostujočih profilov uporabnikom.
 • SPOROČILO: Gostujoči profili se kopirajo preko mreže iz strežnika vsakič, ko se prijavimo na računalnik. Gostujoč profil se sinhronizira z lokalnim in ob odjavi se shrani na strežnik.[Naprej]
 • SPOROČILO: Ustvarjenega imamo uporabnika ucenec4. Njegovo delovno področje je shranjeno na stežniku v mapi \\Win2k3R2EE\users\ucenci\ucenec4. Učenec vidi svoje delovno področje kot disk U.[Naprej]
 • SPOROČILO: Mapo user bomo dali v skupno rabo ter nastavili pravice.[Naprej]
 • kliknemo Start
 • SPOROČILO: Mapa user se nahaj na C disku
 • z miško kliknemo My computer, izberemo localni disk C in nato mapo user
 • SPOROČILO: Mapo bomo dali v skupno rabo.[Naprej]
 • SPOROČILO: Kliknemo desni gumb na miški in nato izberemo naprej.
 • odpre se okno users Properties
 • SPOROČILO: Izberemo Sharing...
 • SPOROČILO: Izberemo Share this folder.
 • SPOROČILO: Nastavit moramo še pravice za mapo.[Naprej]
 • SPOROČILO: Mapo lahko vsi berejo.[Naprej]

nastaviti moramo pravice za uporabnika, da bo lahko bral in pisal

 • SPOROČILO: Kliknemo Add..

v seznamu poiščemo ucenec4

 • SPOROČILO: Nastavimo mu pravice. če želimo, da bo lahko bral in spreminjal datoteke, izberemo Full Control.[Naprej]

v mapi user/ucenci/ucenec4 ustvarimo tekstovno datoteko test.txt

 • SPOROČILO: Preselimo se na računalnik z operacijskim sistemom Windows XP v domeni in poglejmo, kako vidi delovno področje ucenec4.
 • odpremo XP
 • SPOROČILO: Prijava: Username: ucenec4, Geslo: triglav
 • SPOROČILO: Poglejmo kako vidi svoje delovno področje ucenec4
 • odpre se okno My Computer
 • SPOROČILO: Logični disk U: prirejen delovnemu področju na strežniku.[Naprej]
 • SPOROČILO: Na logičnem disku se nahaja tekstovna datoteka, ki smo jo ustvarili na serverju.[Naprej]

kliknemo na mapo

 • SPOROČILO: Preverili bomo ali lahko dokument tudi spreminjamo.[Naprej]
 • SPOROČILO: V dokument bomo nekaj napisali, nato pa shranili.[Naprej]

napišemo test v dokument ter ga shranimo

 • SPOROČILO: Ustvarili bomo še eno mapo

desni klik na miški- New- Folder mapo poimenujemo test

 • SPOROČILO: Ker ima uporabnik svoje delovno področje na strežniku, bo sprememba vidna na katerem koli računalniku v domeni.
 • SPOROČILO: KONEC

Kvizna vprašanja

Ali lahko ucenec4 na svojem delovnem področju spreminja in ustvarja datoteke in mape, ne glede nato kakšne pravice mu nastavimo?

 • da
 • ne (odziv:učenec mora imeti pravice nastavljene na Full Control oziroma Change in Read)


Ucenec4 ima nastavljeno svojo delovno področje na domeni. Uporabnik ustvari nek nov dokument in se nato oddjavi. Ponovno se prijavi preko domene v svoj račun na nekem drugem računalniku. Ali bo učenec videl dokument, ki ga je ustvaril?

 • da, učenec bo videl svoj dokument in ga bo lahko tudi spreminjal
 • da, učenec bo videl svoj dokument, vendar ga ne bo mogel spreminjati
 • ne, učenec ne vidi dokumenta

Kje najde ucenec4 svoje delovno področje v Windows XP-ju?

 • na namizju
 • na C disku
 • v My Computers Network Drives
Osebna orodja