Windows (Aleš Razinger)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Opis

Naslov: Ustvarjanje in administracija uporabnikov na domeni

Pokazali bomo, kako ustvarimo uporabnika in ga dodamo neki skupini z orodjem Active Directory ter kako njegovo delovno področje priklopimo na logični disk npr: U: .

Snemalna knjiga

 • Smo na namizju Windows 2003 strežnika, vsi programi (okna) so zaprti.
 • SPOROČILO: Zaženimo orodje za delo z uporabniki, uporabniškimi skupinami in odjemalci v domeni, Active Directory Users and Computers. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • Izberemo Start | Administrative Tools | Active Directory Users and Computers.
 • odpre se program
 • SPOROČILO: Odprimo drevo naše domene. [Naprej, kazalec na drevo]
 • SPOROČILO: Izberemo mapo Users. [Naprej, kazalec na imenik]
 • SPOROČILO: V desnem delu okna imamo pregled nad obstoječimi uporabniki. [Naprej, kazalec ostane na mapi Users]
 • SPOROČILO: Desni klik na mapo. [Naprej, kazalec še vedno na Users]
 • odpre se priročni menu
 • SPOROČILO: Izberemo 'New'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • odpre se še en menu
 • SPOROČILO: Izberemo 'User'
 • odpre se okno New object - User
 • SPOROČILO: V oknu moramo izpolnemo vsaj polji 'First name' in 'User logon name'. [ucenec4, Naprej]
 • SPOROČILO: V primeru večih domen, izberemo domeno na kateri bo uporabnik deloval. [Naprej, puščica na polje domene, kazalec na gumb 'Next']
 • v oknu se odpre obrazec za nastavljanje gesla in osnovne politike gesla
 • SPOROČILO: Vpišemo geslo uporabnika (triglav1). [Naprej, kazalec na prvo polje]
 • vpišemo geslo, kazalec na drugo polje, še enkrat vpišemo geslo
 • SPOROČILO: Dodatne možnosti: zamenjaj geslo ob prvi prijavi (puščica), uporabnik ne more spremeniti gesla, geslo nikoli ne preteče, račun je onemogočen. [Naprej]
 • SPOROČILO: Izberemo možnost: zamenjaj geslo ob prvi prijavi. [Naprej, kazalec na polje, klik]
 • SPOROČILO: Izberimo 'Next'. [Naprej, kazalec na gumb 'Next']
 • odpre se zaključno okno
 • SPOROČILO: Prikaz lokacije in uporabnika. [Puščice, Naprej]
 • SPOROČILO: Ker ne želimo ničesar popravljati, izberemo gumb 'Finish'.
 • okno se zapre
 • Uporabnik ucenec4 je ustvarjen. Dodajmo ga obstojeci skupini ucenci.
 • SPOROČILO: Naredimo desni klik ucenci na to skupino. [Naprej, kazalec na skupino ucenci, klik]
 • odpre se priročni menu
 • SPOROČILO: Izberemo možnost 'Properties'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • odpre se okno Ucenci - Properties
 • SPOROČILO: Izberemo zavihek 'Members'. [Naprej, kazalec na zavihek]
 • pokaže se nov zavihek
 • SPOROČILO: Okno 'Select Users, Contats, Computers' z obstoječimi člani skupine ucenci.(puščica)
 • SPOROČILO: Izbereno gumb 'Add'. [Naprej, kazalec na gumb]
 • SPOROČILO: V primeru dolgega imena, vpišemo le začetek in izberemo 'Check Names'. [Naprej, kazalec na 'Check Names']
 • SPOROČILO: Vsi uporabniki, katerih ime se začne na predhodno vpisan niz. Izberemo ucenec4 in potrdimo s pritiskom na gumb 'OK'. [Naprej, kazalec na ucenec4, capture, kazalec na gumb 'OK']
 • SPOROČILO : Dodajanje uporabnika skupini potrdimo z ibiro gumba 'Apply' in 'OK', da se okno zapre.
 • KONEC

Pregledal: Gorazd Kovačič

Komentar oziroma kritiko sem zapisal v pogovor. Pa brez zamere.

Kvizna vprašanja

 • Na c:\ na strežniku ustvarimo delovno mapo uporabnika ucenec4 : c:\users\ucenec4. Kako moramo nastaviti skupno rabo in dovoljenja na mapah, da bo ucenec4 v tej mapi ucenec4 lahko shranjeval svoje datoteke?
  • a) Mapa user: damo jo v skupno rabo, uporabniku damo vsaj pravici Change in Read (zavihek Sharing, Permisisons) na njej.Mapa ucenec4: izklopimo dedovanje in uporabniku dodamo pravico Full Control v zavihku Security.
  • b) Mapa user: damo jo v skupno rabo, uporabniku damo pravico Read (zavihek Sharing, Permisisons) na njej. Mapa ucenec4: izklopimo dedovanje in uporabniku dodamo pravico Full Control v zavihku Security. [Odziv: V tem primeru uporabnik vidi svoje delovno področje, ne more pa npr. shranjevati datotek.]
  • c) Mapa user: brez spremembe. Mapa ucenec4: damo jo v skupno rabo, uporabniku damo pravico Full Control (zavihek Sharing), izklopimo dedovanje in uporabniku še v zavihku security damo pravico Full Control. [Odziv: V tem primeru uporabnik ne more niti vstopiti v svojego delovno mapo. V skupno rabo je potrebno dati že mapo users.]


 • Kje se privzeto ustvari uporabnikovo delovno področje ob prvi prijavi,če v nastavitvah uporabnikovega računa ne ustvarimo nobene poti do uporabnikove delovne mape.
  • a) Na strežniku se bo samodejno ustvarila delovna mapa uporabnika v mapi users.
  • b) Delovna mapa se samodejno ustvari v mapi Documents and Settings na računalniku preko katerega se je uporabnik prijavil.
  • c) Uporabnik nima pravice do shranjevanja podatkov, lahko pa bo uporabljal privzete programe.


 • Nanašajoč na prejšnje vprašanje. Kaj se bo v tem primeru zgodilo, če uporabnik shrani datoteko, se odjavi in ponovni prijavi na isti računalnik?
  • a) Datoteka se je shranila.
  • b) Datoteka se ni shranila.


 • V programu Active Directory Users and Computers izberemo nekega uporabnika in odpremo okno z njegovimi lastnostmi. V katerem Zavihku določimo, program, ki hočemo da se zažene ob prijavi uporabnika na domeno.
  • a) General
  • b) Remote Control
  • c) Account
  • d) Enviroment
  • e) Terminal Services Profile
  • f) Profile
Osebna orodja