Windows (Aleš Drinovec)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Opis

Naslov: Instalacija IIS

Namestili bomo aplikacijski strežnika IIS (Internet information services) za prikaz spletnih strani.

Snemalna knjiga

 • Managing Your Server Roles
 SPOROČILO: IIS lahko namestimo iz čarovnika Manage Your Server, Managing Your Server Roles ali pa preko 
 Control Panel, Add or Remove Programs
 • Application Server (IIS, ASP.NET)
 • Enable ASP.NET
 SPOROČILO: Če bomo uporabljali zadnje tehnologije spletnih strani, potem odkljukamo Enable ASP.NET, za 
 običajne HTML in ASP strani pa to ni potrebno
 • next, next
 • vstavi CD ali c:\i386
 SPOROČILO: Če imamo sistemske datoteke skopirane na disk, potem le določimo, kje so, sicer 
 vstavimoinstalacijski CD
 • This server is now application server
 • Finish
 SPOROČILO: Programske in strežniške datoteke so sedaj nameščene. Lotiti se moramo še nastavitev IIS. Sem 
 spada določitev spletne mape od koder se bo spletna stran kazala, pravice uporabnikov na tej mapi in 
 priprava enostavne index.htm datoteke
 • Manage this application server
 SPOROČILO: Zaženemo Application Server, kjer tečejo spletni strežniki, FTP strežnik in poštni strežnik, če 
 imamo nameščene.
 • IIS
 SPOROČILO: Izberemo Internet Information Services (IIS) Manager
 • W2K3server
 SPOROČILO: Ime našega računalnika
 • Web Sites
 SPOROČILO: Web strani
 • Default Web Sites
 SPOROČILO: Na Default Web Site desno kliknemo in izberemo Properties
 • Properties
 • Description
 SPOROČILO: Nastavimo lahko ime naše strani, IP, port. Drugo je manj običajno.
 • Port
 • Home Directory
 SPOROČILO: V Home Directory nastavimo mapo v kateri imamo datoteke za prikaz na spletni strani. Tu 
 določimo tudi, če imajo uporabniki Write pravice. Pri enostavnih spletnih straneh to ni potrebno, pri ASP 
 pa. Določimo laho tudi, če se uporabnikom pokaže vsebina spletne mape. To je običajno izklopljeno.
 • Read
 • Write
 • Directory browsing
 • Document (index.htm)
 SPOROČILO: V zahihku Documents nastavljamo indeks datoteke, ki se avtomatsko zaženejo ob prihodu na 
 spletno mapo. Imajo določeno hierarhijo in tisa, ki je prva na spisku se zažene avtomatsko, do ostalih 
 moramo dostopati z vpisom celega imena (URL).
 • Directory Security
 SPOROČILO: Tu lahko nastavimo tudi strežniški ključ in nastavimo varni strežnik https.
 SPOROČILO: To bi bile glavne nastavitve IIS, sedaj nas čaka še nastavitev pravic na spletni mapi in test.
 • nastavitev dostopov c:\inetpub\wwwroot
 SPOROČILO: poiščemo c:\inetpub\wwwroot, ki jo dobimo ob namestitvi IIS
 • properties
 • security
 SPOROČILO: Nastavljamo dostopne pravice. Dodati moramo spletnega uporabnika.
 • add
 • advanced
 • Find now
 • IUSR_..
 SPOROČILO: To je spletni uporabnik in dodeliti mu moramo še read (in write) pravice.
 • OK OK
 • read, write, OK
 SPOROČILO: V beležnici napišemo enostavno HTML datoteko in jo shranimo kot index.htm v spletno mapo
 • napišemo enostavno HTML stran in shranimo kot index.htm datoteko
 • preverimo v Internet Explorer-ju naslov localhost
 SPOROČILO: v IE naslovno vrstico vpišemo localhost. To je isto kot bi napisali IP številko strežnika (192.168.2.1)
 • pokaže se naša index.htm datoteka
 SPOROČILO: Če smo vse pravilno nastavili, se pokaže naša spletna stran.
 • preverimo še v WinXP računalniku
 SPOROČILO: Preverimo še v klientu WinXP
 • v IE vnesemo naslov 192.168.2.1 in prikaže se naša spletna stran
 SPOROČILO: Tu vpišemo IP številko strežnika (ali pa njegovo ime). Če so vse pravice dodeljene pravilno, bo 
 delovalo, sicer pa, smo nekje storili nekaj narobe.
 SPOROČILO: To je to.

Kvizna vprašanja

1. Kaj dela IIS v računalniku?

 • poganja spletne strani, FTP in poštni strežnik (pravilno)
 • uporabljamo ga namesto Internet Explorerja za brskanje po spletu
 • z njim prebiramo elektronsko pošto
 • ne vem

2. Ali lahko mapo My documents nastavim kot spletno mapo in bodo vsi lahko gledali moje dokumente?

 • ne, spletna mapa je lahko le c:\inetpub\wwwroot
 • da, mapa se nastavi v lastnostih spletne strani v zavihku Home Directory (pravilno)
 • ne vem

3. Na Win2003 vidim spletno stran, na WinXP pa ne?

 • v spletni mapi (priporočeno c:\inetpub\wwwroot) niste nastavili pravic za IUSR_... (pravilno)
 • v nastavitvah IIS niste zagnali strežnika
 • niste še naredili testne spletne strani
 • ne vem

Pregledal

Osebna orodja