WiFi ali 802.11

Iz MaFiRaWiki

Mrežni standard WiFi ali 802.11 (za imenovanje je odgovoren Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) zasledimo v več verzijah:

  • 802.11b je bila prva verzija na trgu. Je najpočasnejša in najcenejša. Oddajanje poteka na frekvenci 2,4 GHz s hitrostjo prenosa 11 Mb podatkov na sekundo.
  • 802.11g tudi oddaja na 2,4 GHz, a je precej hitrejši. Zmore prenesti 54 Mb podatkov na sekundo. Njegova kodirna tehnika je pač boljša.
  • 802.11a oddaja na višji frekvenci, 5,0 GHz in ravnotako zmore prenesti 54 Mb podatkov na sekundo.
  • 802.11n je še v delu.
Osebna orodja