Vztrajnostni moment

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Vztrajnostni moment J je geometrijska lastnost telesa, ki predstavlja sorazmernostni koeficient med navorom M in kotnim pospeškom α pri vrtenju okoli nepremične osi: :M = J\,\alpha, ter vrtilno količino Γ in kotno hitrostjo ω: :\vec{\Gamma} = J\,\vec{\omega}.


Vztrajnostni moment telesa pri vrtenju okoli osi, ki gre skozi koordinatno izhodišče, je enak:

J = \int r^2\, dm,

pri čemer je r2 = x2 + y2 + z2. dm = \rho(r)\,dV, kjer je ρ gostota in dV = dx\,dy\,dz.

O vztrajnostnem momentu pri vrtenju okoli osi, ki ne gre skozi izhodišče, govori Steinerjev izrek.


Vztrajnostni moment točkastega telesa je

J = m\,r^2,

sistema točkastih teles pa

\sum_i m_i\,r_i^2.

Glej tudi

Osebna orodja