Povezava

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Vzporedna povezava)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Povezava je del grafa. Na spodnji slike je p povezava med vozliščema a in b.

Vozlišči, med katerima poteka povezava sta sosedni, sicer pa nista sosedni. V spodnjem grafu je med sosednima vozliščema a in b povezava, med nesosednima vozliščema a in c pa ni povezave.

Povezava, ki ima enaki krajišči, se imenuje zanka. Na spodnji sliki je p zanka.

Povezavi, ki imata skupno množico krajišč, se imenujeta vzporedni. Na spodnji sliki sta povezavi p in q vzporedni.

Graf brez zank in vzporednih povezav je enostaven.

Glej tudi

Osebna orodja