Vzgon

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Vzgon ali sila vzgona je sila, s katero mirujoča tekočina deluje na potopljeno telo v nasprotni smeri sile teže in je nasprotno enak sili teže izpodrinjene tekočine (ta ugotovitev je znana kot Arhimedov zakon)

Fv = mtg = ρtVg,

kjer je mt masa izpodrinjene tekočine, g težni pospešek, ρt gostota tekočine, V pa prostornina telesa oz. izpodrinjene tekočine.

Kadar je vsota sil vzgona, teže telesa in sile, ki jo povzroča hidrostatični tlak, enaka 0, telo miruje.

Osebna orodja