Vstavljanje matematičnih izrazov v MaFiRa Wiki

Iz MaFiRaWiki

Vstavljanje matematičnih izrazov v MaFiRa Wiki

Matematične izraze vstavljamo v MaFiRa Wiki z pomočjo spodaj obkroženega ukaznega gumba.

Slika:MatematičnaFormula.png

Matematični izrazi

S = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}

 S = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)} 

\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}

 \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} 

\int \frac{1}{x^2 + 1} = arctg x + C

 \int \frac{1}{x^2 + 1} = arctg x + C 

\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)

 \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) 

\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x} = 1

 \lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x} = 1 

A = \begin{bmatrix}        1 & 0 & 0 \\       0 & 1 & 0 \\       0 & 0 & 1       \end{bmatrix}

 A = \begin{bmatrix} 
       1 & 0 & 0 \\
       0 & 1 & 0 \\
       0 & 0 & 1 
      \end{bmatrix}

{n \choose k} = {n \choose n - k}

 {n \choose k} = {n \choose n - k} 
Osebna orodja