Vstavljanje matematičnih izrazov

Iz MaFiRaWiki

Vstavljanje matematičnih izrazov v Mafira Wiki

Matematične izraze vstavljamo s pomočjo ukaza Slika:slikakkkk.png ali s pomočjo znaka &.

Matematični izrazi

 a&sup2
 • 2 ≤ x
 2 &le x 
 • c²=a²+b²
c²=a²+b&sup2 
 • \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}
 \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} 
 • \int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a)
 \int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a) 
 • {n \choose k} = {n \choose n - k}
 {n \choose k} = {n \choose n - k} 
 • \lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x} = 1
 \lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x} = 1
 • A = \begin{bmatrix}  1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 A = \begin{bmatrix}  1 & 0 & 0 \\ 
0 & 1 & 0 \\ 
0 & 0 & 1 
\end{bmatrix}
 • \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}
 \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}
Osebna orodja