Vrstni red operatorjev

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka JozePremru.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

V daljših izrazih nastopa več operatorjev, zato je dobro poznati njihovo prioriteto, vrstni red, po katerem jih uporabljamo. Vrstni red lahko vsilimo sami z uporabo oklepajev, sicer pa se uporabi naslednji vrstni red:

Ime operatorja oblika znaka
postfiksni operatorji [], ., (<parametri>), <izraz>++, <izraz>--
unarni operatorji ++<izraz>, --<izraz>, +<izraz>, -<izraz>, ~, !
stvaritev in pretvorba tipa new, (<tip>)<izraz>
množenje / deljenje *, /, %
seštevanje / odštevanje +, -
pomik <<, >>, >>>
razmerja <, >, <=, >=, instanceof
enakost / neenakost ==, !=
bitni IN &
bitni izklučni ALI ^
bitni ALI |
logični IN &&
logični ALI ||
trojiški pogojni operand  ? :
prirejanja =, +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<=, >>=, >>>=


Zgled

double d = 6.0 / (6 - 3 % 5) + 6;

d ima vrednost 8.0.

Z oklepaji bi vrstni red operatorjev, ki je prikazan v zgornji tabeli, lahko zapisali kot: (6.0 / (6 - (3 % 5))) + 6.

Osebna orodja