Vrste operacijskih sistemov

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Prva delitev je možna glede na to, koliko uporabnikov lahko sistem uporablja istočasno. Najpreprostejši so enouporabniški sistemi. Pri nih ni tekmovanja za računalniške vire, ni pa tudi prekrivanja v delovanju enot. To vodi k slabi izkoriščenosti računalniških kapacitet. Problem odpravlja t.i. večprogramsko okolje (OS se mora ukvarjati z več programi, ki so hkrati v pomnilniku in bi se vsi želeli čimprej in čim pogosteje izvajati). Posebnja nadgradnja večprogramskih sistemov so večprocesorski sistemi, ki v primeru prostorske ločenosti procesorjev vpeljujejo t.i. porazdeljene OS.

Druga možnost delitve temelji na tem, kako uporabniki dostopajo do računalnikovih funkcij. V paketnih sistemih so posli opisani z nizom ukazov nadzornegqa jezika. Ti nizi so vnaprej pripravljeni in posredovani iz vhodne enote, naloženo delo pa računalnik opravlja brez naknadnih uporabnikovih posegov. Kadar pa več uporabnikov hkrati komunicira z računalnikom, govorimo o interaktivnih sistemih. Tedaj mora biti procesor na razpolago v zaporednih časovnih rezinah.

Omenimo še eno vrsto OS: to so t.i. realnočasovni. Zanje je značilno, da se morajo na dogodke v okolici odzivati pravočasno, oziroma da so določeni intervali, v katerih morajo biti začeta opravila končana. Pojem dejanskega časa je vezan na proces, v katerega je dani OS vključen. Pri spremljanju kemijskih reakcij bomo morda govorili o minutah, pri nadzoru in opravljanju hitrega nadzvočnega letala pa bodo kritične že milisekunde.

Zaporedni paketni sistemi

 • Znajo delovati le enoprogramsko.
 • Vsi posli se najprej uvrstijo v vhodno vrsto, od koder jih nato po vrst jemlje OS.

Večprogramski operacijski sistemi

 • Če hočemo računalniške vire bolje izkoristiti, moramo doseči, da bo delo z njimi potekalo sočasno, da se bo torej delovanje več virov časovno prekrivalo.
 • Vsak od hkrati izvajajočih se programov mora biti avtonomen, nobeden od ostalih ne sme posegati v njegove podatke ali mu celo spreminjati njegovega toka izvajanja. OS mora ostati nadrejen vsem in le on lahko odloča o pomembnih posegih. Zato obstajajo posebni priviligirani ukazi, ki jih procesorju lahko izda le OS in ki jih le-ta uporablja pri upravljanju z vsemi računalniškimi viri.
 • Upravljanje s pomnilnikom; ker mora biti v njem naloženih hkrati več programov, mora temu primerno pomnilnik razdeliti več odsekov.

Interaktivni računalniški sistemi

 • Uporabniki imajo neposreden takojšen stik z računalniškim sistemom in omogočajo dialog med uporabnikom in izvajanim programom.
 • Interaktivni ukazi so lahko malo obremenjujoči za OS, netrivialni ukazi pa precej obremenijo sistem oz. ga zasedejo za dalj časa. Zato moramo vpeljati dodatni časovni proces, ki bo v rednih presledkih dodeljeval računalniške kapacitete zaporednim uporabnikom.

Mrežni in porazdeljeni operacijski sistemi

 • Več uporabnikov je lahko medsebojno povezanih v računalniško omrežje. V njem eden od računalnikov deluje kot zbirčni strežnik (file server). Na njem so shranjene zbirke, do katerih lahko dostopajo vsi računalniki v omrežju. Tak dostop omogoča mrežni OS.
 • Del OS, ki teče na lokalnih računalnikih, mora prepoznati klice, ki posegajo v podatke na strežniku in jih po omrežju preusmeriti tja. Del, ki se izvaja na strežniku, pa mora zagotoviti varnost in konsistentnost skupnih podatkov.
 • Porazdeljeni OS je mrežni OS, ki omogoča tudi avtomatično razdelitev programskega bremena med več omrežnih računalnikov. To pomeni, da opravljanje neke naloge teče dobesedno v vzporednih opravilih na več računalnikih, delni izidi pa se nazadnje pretočijo prek omrežja in združijo v skupen rezultat.

Enouporabniški, enoopravilni

 • dela lahko samo en uporabnik s samo enim programom,
 • MS-DOS, PalmOS

Enouporabniški, večopravilni

 • dela lahko samo en uporabnik z več programi hkrati,
 • Microsoft Windows 95/98/NT, Windows 2000 , XP.

Večuporabniški, večopravilni

 • dela lahko več uporabnikov z več programi hkrati,
 • Unix (Linux, OpenBSD, FreeBSD...), Windows 2003 ServerNajbolj razširjen operacijski sistem je prav gotovo Windows - Zgodovina operacijskih sistemov Windows.

Drugi operacijski sistem pa je Linux - Zakaj uporabljati Linux

Operacijski sistemi iz družine BSD

Osebna orodja