Vrste omrežja

Iz MaFiRaWiki

Če želimo podatke, ki so shranjeni v enem računalniku uporabljati tudi na drugem, jih natisniti na oddaljenem tiskalniku ali poslati nekomu tretjemu, moramo računalnike in tiskalnike pa tudi druge enote, ki dalajo z računalniki povezati v omrežje. Glede na oddaljenost enot v omrežju ločimo:

  • Lokalno omrežje LAN - Local Area Network, ki povezujejo različne računalniške enote v omejenem prostoru, na primer doma, v šoli, v podjetju,... Lokalno omrežje (LAN) je osnovni gradnik vsakega računalniškega omrežja. Lokalno omrežje lahko sega od enostavnega (dva računalnika, ki sta povezana preko medija) do kompleksnega (na stotine povezanih računalnikov in perifernih enot). Značilnost lokalnih omrežij je v tem, da so to zasebna omrežja, ki se nahajajo znotraj neke stavbe ali območja na razdalji nekaj kilometrov. Običajno imajo enotno administracijo. V lokalnih omrežij je tudi malo napak pri prenosu podatkov. Večinoma se uporabljajo za skupno rabo datotek in tiskalnikov.
  • Mestno omrežje MAN - Metropolitan Area Network, ki imajo vse lastnosti lokalnih omrežij pokrivajo pa še širše območje (npr. velikost mesta). Najboljši primer mestnega omrežja je omrežje kabelske televizije, ki je na razpolago v mnogih mestih. Ta sistem je zrasel iz skromnih skupnih anten, ki so se uporabljale za sprejem slabih televizijskih signalov. V takšnem sistemu se je na vrhu hriba nahajala antena, ki je nato siganl peljala do posameznih gospodinjstev. To so bili običajno na hitro narejeni in lokalno načrtovani sistemi. Ko se začeli nekateri ukvarjati s tem poslom, so se omrežja razširila na celotna mesta. Naslednji korak so bili posebni programi, ki so bili emitirani v določenem kabelskem sistemu. Običajno so bili kanali specializirani, npr. za šport, politiko, kuhanje, aerobiko in podobno. Do leta 1990 so se uporabljali samo za TV signale. Ko je Interent privabil širše množice, so operaterji kabelske televizije pričeli z izdelavo sprememb v omrežju, ki je omogočal dvosmerni promet in neuporabljen spekter so uporabili za povezavo z interentom. V tem trenutku so se distrubucijski TV sistemi začeli spreminjati v mestna omrežja.
  • Prostrano omrežje WAN - Wide Area Network, ki povezuje med seboj različna krajevna omrežja in bolj oddaljene računalnike v eno samo. Razprostrana omrežja nimajo geografskih omejitev. Poveže lahko tudi računalnike ali druge naprave v določeni pokrajini, v državi ali celo na nasprotnih straneh sveta. WAN je običajno sestavljen iz več med seboj povezanih LAN. Danes je najbolj poznano razprostrano omrežje Internet. Največji problem razprostranih omrežij je pravilno iskanje najučinkovitejše poti do naslovnika ali usmerjanje.
  • Globalno omrežje WWW - World Wide Web _ Svetovni splet -to je v bistvu storitev na Internetu, ki uporabnikom sistema omogoča, da si na različnih krajih ogledujejo hipertekst, grafiko, zvok in video. Veliko ponudnikov storitev Interneta dovoljuje svojim uporabnikom, da na World Wide Webu ponudijo svoje informacijske strani, kar pomeni, da si bodo strani ogledovale nepregledne množice ljudi. Skoraj na vsaki informacijski strani pa so tudi povezave, ki kažejo na druge strani. Jezik za oblikovanje dokumentov na World Wide Webu je HTML.
Osebna orodja