Vrata XOR

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Vrata XOR predstavlajo logično funkcijo izključujoči ALI, angleško exclusive OR. Ta vrata vrnejo logično vrednost 1, če je na natanko enem vhodu vrednost enaka 1, sicer 0.

Tabela za dva vhoda:

Vhod1 XOR Vhod2
Vhod 1 Vhod 2 Izhod
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Osebna orodja