Vprašanja

Iz MaFiRaWiki

Pitagorov izrek je bil že poznan mnogo pred Pitagoro.

 1. Drži.
 2. Ne drži.

Pitagora je živel:

 1. okrog leta 500 pred našim štetjem.
 2. okrog leta 200 pred našim štetjem.
 3. okrog leta 200.
 4. okrog leta 500.

Pitagorov izrek se da uporabiti tudi v poševnem valju.

 1. Drži.
 2. Ne drži.

Če imata 2 trikotnika skupno stranico in nanjo ustrezni višini, če je poleg tega drugi trikotnik pravokotna projekcija prvega trikotnika, potem velja:

 1. njuna ploščina je enaka.
 2. višini sta enako dolgi.
 3. količnik med njunima ploščina je enak količniku med drugo višino in prvo višino.
 4. kot, ki ga višini oklepata vedno meri 90 stopinj.

Izsledek, ki je v predstavljenem članku je edina posplošitev Pitagorovega izreka.

 1. Drži.
 2. Ne drži.
Osebna orodja