Vozel

Iz MaFiRaWiki

Vozel je element verižnega seznama. V javi ga smatramo kot objekt. Ima komponenti prostor za podatke in referenco na naslednji vozel.


OPERACIJE

Vozle lahko:

 • dodajamo (popravimo reference);
 • odstranimo (zbrišemo reference).


REALIZACIJA V JAVI


Naloga konstruktorja je, da vzpostavi začetno stanje objekta new. Nastavimo začetno vrednost komponent (podatka in reference). V razredu Vozel so konstruktorji za vozel brez podatka in brez naslednika, s podatkom (xx) in brez naslednika, brez podatka in z naslednikom (nn), s podatkom (xx) in z naslednikom (nn). Konstruktor za novi vozel je lahko brez, z 1 ali z 2 parametroma .

 KONSTRUKTORJI
 public Vozel();           
 public Vozel(int xx);        
 public Vozel(Vozel nn);       
 public Vozel(int xx, Vozel nn);   

Podatke dobimo tako, da pokličemo metodo vrniPodatek Naslednji vozel pokličemo z metodo Vrni Nasled

 public int  vrniPodatek();        
 public Vozel vrniNasled();         
        

Podatke in vozle lahko tudi spremenimo z metodami:

 public void nastaviPodatek(int xx);      
 public void nastaviNasled(Vozel vv);

GLEJ TUDI

Osebna orodja