Void

Iz MaFiRaWiki

Void je tip v Javi, C in C++, s katerim označimo metodo ali podprogram, ki ne vrne nobene vrednosti.

Osebna orodja