Vodilo RS232

Iz MaFiRaWiki

RS232 so serijska oz. zaporedna vrata za povezovanje računalnika z perifernimi napravami. Standard so razvili leta 1969. V začetku je bil namenjen za prenašanje podatkov med strežnikom in terminali (DCE - DTE). Če so se podatki prenašali po telefonskih linijah, je bil na RS232 priklopljen modem. Danes se v glavnem uporablja za priključitev vmesnikov za zajem podatkov, in upravljanje zaradi preprostega programiranja. V sodobnem računalniku pa ga zaradi svoje univerzalnosti in hitrosti prenosa močno izpodriva USB. Leta 1997 se je RS232 preimenoval v EIA232.


9-pinski priključek:

Slika:rs232_9_pin.jpg

25 pinski priključek:

Slika:rs232_25_pin.jpg

Pomen pinov pri 25 in 9 pinskem priključku:

Slika:Rs232_pin.jpg

Osebna orodja