Vodilo North bridge

Iz MaFiRaWiki

Severni most je odgovoren za "hitre" povezave v računalniku. Pri tem je za končno zmogljivost računalnika najpomembnejša povezava med procesorjem in pomnilnikom, ki navadno poteka prek severnega mosta. Nanj so priključena tudi hitrejša vodila, kot so AGP in PCI Express, tako da prek severnega mosta poteka tudi komunikacija med grafično kartico in preostankom računalnika. Pri nekaterih sistemskih naborih je vanj vgrajen tudi grafični procesor (navadno nižjega zmogljivostnega razreda). Če gre za tak nabor, je grafični procesor vedno del severnega mosta, za grafični pomnilnik pa odščipne kar del sistemskega pomnilnika. Zadnja povezava, ki jo ima severni most, je namenjena komunikaciji z južnim mostom.

Severni most "določa", katere procesorje sistemski nabor podpira in kakšno vrsto pomnilnika lahko uporabimo v računalniku. Običajen sistemski nabor podpira le eno ali dve družini procesorjev, ki sta na istem podnožju in med seboj združljivi (npr. Pentium 4 in Celeron D), in eno vrsto pomnilnika. Seveda so tudi izjeme, tako da nekaj sistemskih naborov podpira tako pomnilnik DDR kot DDR2.

Zmogljivost severnega mosta določa zmogljivost celotnega sistemskega nabora, povezava med procesorjem in severnim mostom pa je nasploh najpomembnejša podatkovna pot v računalniku. Tako severni most določa največjo hitrost pomnilniškega vodila in količino pomnilnika, ki jo lahko namestimo na osnovno ploščo. Južni most mora biti s severnim združljiv, ni pa nujno, da je izdelek istega izdelovalca - ATI je v svojih prvih sistemskih naborih uporabljal južni most podjetja ULi, sam pa je razvil le severni most. Kljub temu so izdelovalci osnovnih plošč pri izbiri južnega mosta precej omejeni s severnim in se odločajo za kombinacijo čipov istega izdelovalca.

Severni most je eden izmed sestavnih delov računalnika, ki se precej greje. Zato imajo bolj ali manj vse osnovne plošče na severni most nameščeno hladilno rebro, ki mu nemalokrat dela "družbo" ventilator. Ker gre za ventilator manjših mer, se navadno vrti dokaj hitro in je tako lahko eden glasnejših sestavnih delov računalnika. Tisti, ki pri računalniku cenijo predvsem tiho delovanje, naj bodo zato pri izbiri osnovne plošče pozorni tudi na to, ali je severni most pasivno ali aktivno hlajen.

Kljub temu da gre za enega najpomembnejših čipov v računalniku (poleg sistemskega in grafičnega procesorja), pa severni most v prihodnje verjetno ne bo več imel take vloge, kot jo je imel do zdaj. AMDjevi procesorji Athlon 64 in Opteron imajo pomnilniški krmilnik že vgrajen v sam procesor in s pomnilnikom komunicirajo neposredno, brez severnega mosta. Severni most je tako precej manj zapleteno vezje in ga je laže združiti v en čip skupaj z južnim mostom. Drugi izdelovalci procesorjev se zaenkrat še niso odločili za tak korak, kljub temu pa lahko pričakujemo, da bo v prihodnje precej več procesorjev imelo tudi pomnilniški krmilnik, severni most pa bo skupaj z južnim združen v en čip, ki ga bomo seveda še vedno imenovali sistemski nabor (dokler ne bo kak izdelovalec tudi preostale naloge integriral v procesor).


Vir

Citirano iz: http://www.monitor.si/clanki.php?id=1178

Osebna orodja