Vključevanje slik v MaFiRa Wiki (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Vključevanje slik v MaFiRa Wiki

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju nalagati in prikazovati slike. Za pripravljanje slik lahko uporabite poljubno orodje.
 2. Viri:
  1. http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Images_and_other_uploaded_files
  2. http://www.mediawiki.org/wiki/Images
 3. Predavatelj, avtor: Janja Peterlin
 4. Seminar: 4.4.2011
 5. Predstavitev:
  1. Slika:PrestavitevSeminarja.pdf
 6. Primer: Vstavljanje slik v MaFiRa Wiki
 7. Seminarska naloga:
  1. Slika:SeminarskaNaloga_KOM.pdf
 8. Kvizna vprašanja:
  1. Katere formate slik je administrator MaFiRa Wiki-ja določil, da se lahko objavljajo na MaFiRa Wiki-ju?
   1. bmp, gif, png, jepg
   2. (*)png, gif, jpg, jpeg
   3. jpg, jepg, gif, bmp
  2. Na katero mesto v oglatem oklepaju moramo postaviti napis, ki ga želimo imeti pod sliko?
   1. Na prvem mestu.
   2. (*)Na zadnjem mestu.
   3. Na poljubnem mestu.
  3. Ali lahko sliko, ki nam ni všeč zamenjamo?
   1. (*)Da
   2. Ne
  4. Sliki lahko nastavimo njeno pozicijo. Kateri izmed ukazov postavi sliko na sredino strani?
   1. none
   2. right
   3. left
   4. (*)center
  5. Kaj nam naredi ukaz Frame?
   1. Sliko izbriše.
   2. (*)Sliko postavi na desno in jo uokviri.
   3. Sliko zamenja z drugo sliko.
Osebna orodja