Viskoznost

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Viskoznost (oznaka η) je lastnost tekočin, opazna predvsem pri kapljevinah, ki predstavlja notranje trenje v tekočinah, ki pa se razlikuje od trenja med površinama trdnih snovi. Predstavlja sorazmernostni koeficient med strižno napetostjo F / S in strižno hitrostjo vx / z pri laminarnem toku

\frac{F}{S} = \eta \frac{dv_x}{dz},

kjer je vx hitrost tekočine vzolž cevi, z pa razdalja od stene cevi. F je strižna sila med dvema plastema tekočine.

Viskoznost je močno odvisna od temperature. Enota je newton sekunda na kvadratni meter [\frac{Ns}{m^2}].

Viskoznost zamenja strižni modul pri strižni deformaciji kapljevine, ujete med dve plošči, na kateri prečno delujeta nasprotno enaki sili

\frac{F}{S} = \eta \frac{v}{z},

kjer je S površina med kapljevino in vsako izmed plošč, z razdalja med ploščama, v pa hitrost ene plošče glede na drugo.

Glej tudi

Osebna orodja