Venturijeva cev

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Venturijeva cev je vodoravna cev s presekom S, pri kateri se na nekem mestu zmanjša presek na S', nato pa se vrne na prejšnjo velikost. V Venturijevi cevi lahko merimo hitrost tekočine preko razlike tlakov med mesti s presekom S in S'. Če je tok stacionaren in tekočina ni preveč viskozna, lahko za ti dve mesti zapišemo Bernoullijevo enačbo

p + \frac{\rho v^2}{2} = p' + \frac{\rho v'^2}{2}.

Ker je prostorninski tok enak na obeh mestih velja

φV = vS = v'S'.

Tako dobimo enačbo

p - p' = \Delta p = v^2 \frac{\rho}{2}(\frac{S^2}{S'^2} - 1).

Razliko tlakov je najlažje meriti z odprtim kaplevinskim manometrom, v katerem je kapljevina z gostoto ρ0. Velja

Δp = (ρ0 − ρ)gh,

kjer je g težni pospešek in h višinska razlika gladine kapljevine v cevkah.

Osebna orodja