Večmestna relacija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

S pojavom relacijskih zbirk oziroma baz podatkov so se uveljavile tudi večmestne relacije, ki so podmnožice kartezičnega produkta A1 × A2 × ... × An. Pri tem se n-terica (A1, A2 , ... , An) imenuje signatura n-mestne relacije.

1-mestna relacija je v bistvu podmnožica ali predikat.

Če sta R is S relaciji z isto signaturo in je RS, pravimo, da je relacija R bolj groba od relacije S, oz. da je S finejša od R.

Zanimive so tudi operacije nad relacijami, ki se včasih poimenujejo s skupnim imenom relacijska algebra.

Oznaka R[x] označuje množico naslednikov elementa x ∈ A.


Glej tudi

Osebna orodja