Varna uporaba interneta(facebook-a) (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Varna uporaba interneta (facebook)


  1. Viri:
    1. Varna uporaba interneta (3. 6. 2011) : [[1]]
    2. Varni internet (3. 6. 2011):[[2]]
  2. Predavatelj, avtor: Sabina Šket
  3. Seminar: 6.6.2011
  4. Predstavitev:vir predstavitve.
Osebna orodja