Van der Waalsova enačba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Van der Waalsova enačba je enačba stanja za realne pline in kapljevine:

(p + \frac{a}{v^2})(v - b) = k_B\,T

ali

(p + \frac{n^2\,A}{V^2})(V - n\,B) = n\,R\,T.

Tu p predstavlja tlak, V prostornino posode, n množino snovi (število molov), kB Boltzmannova konstanta, R splošno plinsko konstanto, T temperaturo, A, B, a in b pa empirično pridobljene konstante za posamezno tekočino. v predstavlja prostornino posode deljeno s številom delcev: v = V/(n\, N_A), kjer je NA Avogadrovo število.

Dalje, b je prostornina delca, B pa prostornina, ki jo zasede mol delcev, B = N_A\,b, medtem ko A in a predstavljata prispevek privlačnih sil med delci: A = N_A^2\,a.

Glej tudi

Osebna orodja